Ett gemensamt bolag med två olika verksamheter som har målsättningen att ge Hög kvalité & Personlig service.
Bilverkstaden drivs av Janne Stenbacks sedan 2008 & redovisningsbyrån av Gunilla Stenbacks sedan 1994.

Ronny
Stenbacks

Bilverkstad samt delägare

Janne
Stenbacks

Bilverkstad samt delägare

Gunilla
Stenbacks

Redovisning & ekonomi samt delägare